Tag Archives: Phần mềm văn phòng điện tử

Phần mềm văn phòng điện tử tại tỉnh Hoà Bình chính thức hoạt động

phan-mem-van-phong-dien-tu-tai-tinh-hoa-binh-chinh-thuc-hoat-dong1

 Bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh chính thức triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử; tất cả các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình sử dụng phần mềm văn phòng điện tử theo hình thức trực tuyến trên môi trường mạng. Tỉnh Hoà

» Chi tiết